OFERTA


Oferujemy kompleksowe przygotowanie inwestycji budowlanych – począwszy od analizy możliwości lokalizacji zabudowy poprzez
przygotowanie koncepcji i projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji administracyjnych.
Projektujemy budynki nowe oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących (w tym budynków znajdujących
się pod ochroną konserwatorską). Wykonujemy projekty koncepcyjne z wizualizacjami, kompleksowe projekty budowlane
oraz projekty wykonawcze.
Projektujemy budynki w standardzie energooszczędnym i pasywnym.

Oferujemy projekty budynków:
- mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych)
- budynków użyteczności publicznej
 a) usługowych
 b) handlowych
 b) oświaty (szkoły, przedszkola, biblioteki itp.)
 c) przemysłowych i magazynowych
 d) służby zdrowia


Zakres wykonywanych usług:
- projekty budowlane
- przystosowania (adaptacje) projektów przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania
- koncepcje funkcjonalno-przestrzenne i architektoniczne z wizualizacjami obiektów
  budowlanych
- projekty zagospodarowania terenu
- projekty wykonawcze
- projekty zamienne
- dokumentacje projektowe do zgłoszenia
- konsultacje architektoniczne i porady prawne (z zakresu prawa budowlanego)
- przygotowanie wniosków o warunki zabudowy
- analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
- udział w postępowaniach administracyjnych dot. uzyskania pozwolenia na budowę
- inwentaryzacje obiektów
- ekspertyzy stanu technicznego budynków
- kosztorysy budowlane i specyfikacje techniczne
- projekty aranżacji wnętrz


W ramach wykonywanych usług udzielamy licencji do praw autorskich na jednorazowe wykorzystanie utworu architektonicznego
czyli projektu budowlanego do realizacji inwestycji.